ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 ใครมีแพลนจะออกรถใหม่ บอกเลยว่านอกจากการเลือกสีรถถูกโฉลกกับตัวเองแล้ว ในวันเวลาออกรถก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ว่าจะออกรถวันไหนดี ? วันนี้เราได้รวบรวมฤกษ์งามยามดี วันและเวลาออกรถ สตาร์ตกุญแจมาให้ตลอดทั้ง 12 เดือน แล้วค่ะ

 

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 เดือน มกราคมฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 10, 17, 24, 31 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันศุกร์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาสตาร์ตกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23, 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 เดือน กุมภาพันธ์ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 1, 8, 15, 22 เวลาสตาร์ตกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 3, 10, 17, 24 เวลาสตาร์ตกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 เดือน มีนาคมฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคารที่ 1 เวลาสตาร์ตกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางวันใช้)

 

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันศุกร์ที่ 1, 8, 22, 29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

 

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11, 18, 25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 6, 20, 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่ 8, 15, 22, 29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2565
วันพุธที่ 1, 8, 15, 22 เวลาสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 10, 17, 24 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่ 29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 6, 20, 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่ 31 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2565
วันจันทร์ที่ 1, 8, 15, 22, 29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 3, 10, 17, 24 เวลาสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 5, 12, 19 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

เดือน กันยายนฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2565
วันจันทร์ที่ 5, 12, 19, 26 เวลาสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันศุกร์ที่ 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 เดือน ตุลาคมฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3, 10, 17 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 5, 12, 19 เวลาสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 7, 14, 21 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 เดือน พฤศจิกายนฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565
วันจันทร์ที่ 28 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 23, 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

 

ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 เดือน ธันวาคมฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2565
วันจันทร์ที่ 19 เวลาสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 7, 14, 21 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

วันพุธกลางวัน คือ คนที่เกิดช่วงเวลา 06.01-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ คนที่เกิดช่วงเวลา 18.01-06.00 น.

เราหวังว่า ฤกษ์ดีออกรถประจำปี 2565 ที่เรานำมาแนะนำนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้นะคะ

เลือกรถมือสอง คุณภาพดี มั่นใจได้ ที่ : https://cars.car2day.com/


TAGS:

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ และป้ายทะเบียนที่คุณสนใจ