เอกสารและแบบฟอร์ม

สนใจซื้อป้ายทะเบียนรถ
ป้ายทะเบียนกราฟฟิคกับทางเรานั้น
ให้ศึกษาการโอนทะเบียนรถ
ตามข้อมูลด้านล่างนี้

สั่งซื้อง่ายๆ
ติดต่อเราได้ทาง

เอกสารประกอบสำหรับการจดใหม่หรือเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ

เอกสารสำหรับรถใหม่ (ป้ายแดง) มีดังต่อไปนี้

 1. ให้รับเอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักรหรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา หรือ ให้ทางเราจัดส่งให้
 2. ชุดโอนกรรมสิทธิ จะเป็นหนังสือการโอนกรรมสิทธิเลขหมายในทะเบียนที่คุณได้ทำการซื้อกับทางเรา ให้ทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนกรรมสิทธิเลขทะเบียน
 3. นำส่งเอกสารที่ได้ตามข้างต้น พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าขของรถ พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ให้กับทางศูนย์รถ หรือตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อที่จะให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

เอกสารสำหรับรถเก่า(รถที่มีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว) มีดังต่อไปนี้

1. สำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1. ให้รับเอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา หรือ ให้ทางเราจัดส่งให้
 2. สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง ซึ่งต้องติดต่อไปทางไฟแนนซ์ ( ในกรณีที่เล่มทะเบียนอยู่ที่ไฟแนนท์ ) เพื่อขอให้ส่งสมุดเล่มทะเบียนมาดำเนินการเปลี่ยนเลขทะเบีย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ไม่ได้ไแดำเนินการเอง หรือ ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด 

2. สำหรับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 1.  ให้รับเอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก เป็นชุดสำหรับการโอนสิทธิโดยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขต จตุจักร หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา หรือ ให้ทางเราจัดส่งให้
 2. สมุดเล่มทะเบียนตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้ จำนวน 2 ชุด